مشخصات ثبت کننده
برای پیگیری و ورود از این شماره استفاده میشود
فرم ثبت گارانتی
انتخاب تصاویر
برای شفاف سازی بیشتر لطفا چند تصویر از راه اندازی محصول وآماده به کارشدن آن را برای ما بفرستید
قوانین

1) تاریخ فعال سازی از زمان ثبت گارانتی شروع میشود.

2) برای پیگیری و همچنین نمایش گارانتی ثبت شده از شماره تلفن همراه ثبت شده استفاده کنید.

3) توجه: پس از ثبت گارانتی امکان ویرایش وجود ندارد،(برای تغییرات احتمالی با پشتیبانی در تماس باشید).

فعال سازی گارانتی